VYASA POOJA AND CHATURMASYA VRATAM

Vyasa Pooja, Chaturmasya Vrata Sankalpa Mahotsavam of His Holiness Pujya Shri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal (24.07.2021) & Jayanti Utsavam of Sri Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal (26.07.2021)